1,775 Toplam Yorum Sayısı
801 Toplam Konu Sayısı
35 Toplam Üye Sayısı
27.99 Günlük Ortalama Yorum
12.63 Günlük Ortalama Konu
0.55 Günlük Ortalama Kayıtlar
50.71 Üye Başına Ortalama Yorum
22.89 Üye Başına Ortalama Konu
1.22 Konu Başına Yorum
54.29% Yorum Yazanların Ortalama