6,246 Toplam Yorum Sayısı
1,012 Toplam Konu Sayısı
122 Toplam Üye Sayısı
41.34 Günlük Ortalama Yorum
6.7 Günlük Ortalama Konu
0.81 Günlük Ortalama Kayıtlar
51.2 Üye Başına Ortalama Yorum
8.3 Üye Başına Ortalama Konu
5.17 Konu Başına Yorum
54.1% Yorum Yazanların Ortalama